ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ เซนต์พอล เนอสเซอรี่

ครั้งแรกกับความคุ้มค่าที่สุด ด้วยนโยบายส่งเสริมพัฒนาความรู้ และคุ้มค่าที่สุดสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหา เนอสเซอรี่ 2 ภาษา ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก (English 80% Thai 20%) คุณภาพเยี่ยม ปลอดภัยและใส่ใจในการดูแลบุตรหลานของท่าน ดำเนินการสอนโดยครูต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม และ ครูชาวไทยที่จบด้านปฐมวัยโดยตรงพร้อมมีประสบการณ์ด้านการสอนและดูแลเด็กเล็กเป็นอย่างดี เราใช้หลักสูตร “British curriculum +30% Montessori” เป็นหลักในการสอนเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ทดลองกิจกรรมด้วยตัวเองผลสำเร็จตามความต้องการของเขา (ใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก)


St.Paul Gallery

Open Imagination
Open Imagination
Open Imagination
Open Imagination
Open Imagination
Open Imagination
Open Imagination
Open Imagination
Open Imagination
Open Imagination
Open Imagination
Open Imagination